Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european

LINGVISTICĂ

CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ
In honorem professori Dan Mănucă

ETNOLOGIE

CULTURĂ ŞI IDENTITATE