Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora

LINGVISTICĂ

I. Limbă şi identitate

II. Aspecte ale dinamicii lingvistice

CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

I. Există frontiere literare?

II. Diaspora şi literatura

ETNOLOGIE

Cultura populară – factor definitoriu al identităţii naţionale

Prezentarea autorilor