Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării

LINGVISTICĂ

I. POLITICĂ LINGVISTICĂ

II. UNITATE ŞI DIFERENŢIERE

ISTORIE LITERARĂ ŞI ETNOLOGIE

I. IDENTITATE ŞI DIFERENŢIERE

II. IDENTITATE ŞI INTERCOMUNICARE

Prezentarea autorilor